top of page
Muut.png

Muut

Jokainen yritys on erilainen ja jokaisella on omat operaationsa. Samankaltaisuuksia toki löytyy toimialoittain, kokoluokittain jne., mutta jokaisella yrityksellä on oma kulttuurinsa ja oma tapansa toimia. Toimialakohtaisia ratkaisuja tarjotaan best practice -tyylisesti kaikille yrityksille sopivina, mutta toimivatko ne oikeasti hyvin juuri tässä ympäristössä, taipuvatko ne meidän yrityksen koukeroihin ja ymmärtävätkö poikkeuksen poikkeukset toiminnassa?


Yrityksissä on käytössä monia eri järjestelmiä: sähköpostit, kalenterit ja excelit, joilla työtä käytännössä tehdään, mutta nämä irralliset järjestelmät eivät ole koskaan integroituja toiminnanohjausjärjestelmään. Tällöin tieto ei ole kaikkien tarvitsevien käytettävissä, vaikka liiketoiminnassa kaikki liittyy kaikkeen. Lisäksi esimerkiksi sopimusten hallinta on käytännössä hankala toteuttaa, jolloin sopimusten irtisanominen tai uudelleen neuvottelu jää väkisinkin jonkun muistin tai kalenterimuistutusten varaan. Kaikilla ei myöskään ole käyttöomaisuuden hallinta kunnossa, vaikka se on lakisääteinen velvollisuus.


Aavan avulla voidaan luoda tietojärjestelmä mihin tahansa käyttöön ja esimerkiksi seuraavia järjestelmiä on toteutettu Aavalla:


• viestijärjestelmä
• käyttöomaisuuden hallinta
• perävaunu- ja huoltoajoneuvokaluston hallinta
• kuljetuskaluston reittihallinta
• verkkokauppa
• sähköinen laskutus ja palkkahallinto
• rekrytointiportaali


Kun järjestelmä integroidaan saumattomaksi osaksi yrityksen toiminnanohjausjärjestelmää, kaikki yrityksen relevantti tieto on käytettävissä yhdessä ja samassa järjestelmässä. Aavassa ei ole rajoja, kaikki on mahdollista.

bottom of page