top of page
Toiminnanohjaus.png

Toiminnanohjaus

Toiminnanohjauksen tarkoituksena on yritystoiminnassa kertyvän tiedon tallentaminen, käyttö ja hyödyntäminen. Kyseessä on yrityksen toiminnan hallinnollinen puoli, konkreettisen tekemisen aikaansaaman informaatiovirran käsittely.
Perinteiset toiminnanohjausjärjestelmät ovat usein enemmän kirjaus- kuin ohjausjärjestelmiä. Niihin syötetään kyllä paljon tietoa, mutta käytännössä sitä ei pystytä hyödyntämään yrityksen toiminnan suunnitteluun ja eteenpäin viemiseen. Valitettavan usein keskitytään tarkastelemaan mennyttä ja vielä usein sokkona: tiedetään että kokonaisuus on plussalla, mutta ei pystytä kertomaan, mikä osa on plussalla ja mikä taas pahasti miinuksella, eivätkä virheet ja syyt löydy.


Aavan avulla yrityksen toimintaa voidaan tarkastella hyvin yksityiskohtaisesti, esimerkiksi kannattavuutta ja tuottavuutta pystytään seuraamaan jopa työntekijäkohtaisesti.

 

Aavan toiminnanohjaus sisältää mm. seuraavat osa-alueet:
myynti (tilaukset, tarjoukset, laskut)


• osto (ostotilaus – laskujen sähköinen kierrätys ja maksatus)
• varasto
• logistiikka
• tuotteet
• asiakkaat
• laskutus


Toiminnanohjaukseen liittyy olennaisesti yrityksen reaaliprosessin aikaansaama rahan kulku, mistä raha tulee ja mihin se käytetään. Tämän yksityiskohtainen seuraaminen eri näkökulmista auttaa päätöksenteossa ja yrityksen toiminnan suunnittelussa. Aavan avulla yrityksen toimintaa on oikeasti mahdollista ohjata ja suunnitella katsoen tulevaisuuteen.

bottom of page