top of page
Tuotannonohjaus.png

Tuotannonohjaus

Tuotannonohjaus on valmistamisen hallinnointia, eli sillä halutaan varmistaa yrityksessä valmistettavien tuotteiden oikea-aikainen ja riittävä saatavuus sekä optimoida valmistukseen käytettävät resurssit.


Monissa yrityksissä on käytössä paperilokerikot ja moninaiset excelit osana tuotannonohjausta, koska tietojärjestelmät eivät ole riittävän joustavia yrityksen toiminnan tarpeisiin. Tuotannosta ei saada tarpeeksi yksityiskohtaista tietoa ja jälkikäteen ei voida todentaa, missä kohtaa meni pieleen ja näin ollen korjaavia liikkeitä on mahdotonta tehdä.


Aava mahdollistaa tuotannon todellisen ohjaamisen. Työvaiheet suunnitellaan ja suoritetaan, työpisteissä kaikki kirjataan ylös järjestelmään heti ja näin saadaan tarkkaa tietoa prosessin eri vaiheista ja informaatioketjusta tulee katkeamaton. Tuotannon toiminta on täysin hallittua, jolloin sitä voidaan paremmin suunnitella ja ohjata.


Aavan tuotannonohjaus sisältää seuraavat osa-alueet:


•    Tuotantotilaukset
•    Työvaiheet
•    Materiaalinhallinta
•    Tuoterakenteet
•    Työnohjaus
•    Aikataulutus
•    Kapasiteetti
•    kuormitus


Tuotannonohjauksen yrityskohtaiset tarpeet pystytään huomioimaan niin yksityiskohtaisesti kuin halutaan. Tällöin järjestelmä palvelee toimintaa, eikä prosesseja ja toimintaa tarvitse muuttaa järjestelmään sopiviksi.

bottom of page