top of page
Liikkuvan-työn-ohjaus.png

Liikkuvan työn ohjaus

Liikkuvan työn ohjauksen tarve lisääntyy yrityksissä sitä mukaa kun työn suorituspaikat lisääntyvät ja vaihtuvat yhä useammin. Liikkuvan työn ohjauksessa haasteena on tiedon kulkeminen nopeasti ja luotettavasti töiden suunnittelijalta sen tekijälle ja tehdyn työn tietojen saaminen kentältä takaisin päin. Perinteisesti liikkuvaa työtä on ohjattu paperilla ja puhelimella, mikä kuormittaa työn suunnittelijaa ja on hidasta. Suuren työntekijäjoukon ohjaaminen manuaalisesti on hyvin hankalaa ja tehotonta.


Aavan avulla voidaan rakentaa toimiva liikkuvan työn ohjaamisen järjestelmä. Siinä kenttähenkilöstöllä on mobiililaitteet, joihin he saavat tiedot tehtävistä: missä tehdään, mitä pitää tehdä, kuka sen tekee. Työn suoritettuaan asentaja kuittaa työn tehdyksi, kirjaa käytetyn ajan, mahdolliset tarvikkeet ja materiaalit, matka-ajan ja kilometrit, sekä mahdolliset muut tarvittavat lisätiedot mobiilipäätteellään. Näiden tietojen pohjalta työnjohtaja näkee työn valmistumisen, sekä kaiken siihen liittyvän tiedon saman tien omalta koneeltaan. Samoja tietoja käytetään myös palkanlaskennassa ja laskutuksessa, eikä tietoja tarvitse kirjata erikseen moneen paikkaan.


Aavan avulla yksi suunnittelija pystyy ohjaamaan ja hallinnoimaan suurempaa joukkoa kenttähenkilöstöä. Tiedot ovat aina yhdessä paikassa ja sieltä löytyy kaikki asiaan liittyvä tieto, niitä ei enää tarvitse etsiä ja yhdistellä eri lähteistä. Myös hallinto tehostuu ja virheet vähenevät, kun samoja tietoja ei tarvitse syöttää moneen kertaan eri paikkoihin. 
Laskutukseen tarvittavat tiedot ovat valmiina ja laskuttamattomat työt näkyvät järjestelmästä, ne eivät enää ole muistin varassa. Aava vapauttaa ajan manuaalisesta kirjaamisesta työn suunnitteluun ja organisointiin.

bottom of page