top of page

Finnlines

Iso osa Suomen vienti- ja tuontirahdista kulkee vuosittain Finnlinesin kautta. Vuonna 2019 Finnlines kuljetti 166 000 autoa, 665 000 matkustajaa ja 738 000 lastiyksikköä. Toimiakseen tällainen tapahtumamäärä tarvitsee modernin järjestelmän.

 

 

"Aava Ohjelmistot Oy:n VesselERP-ratkaisu on mahdollistanut meidän vanhojen tietojärjestelmien uudistamisen moderneilla tekniikoilla. Samalla olemme pystyneet vastaamaan kasvaviin viranomaisvaatimuksiin esimerkiksi laivojen päästöraportoinnissa. Projektin myötä olemme onnistuneet yhdistämään useita tietojärjestelmiä yhdeksi eli hallittavia järjestelmätietokantoja on nyt vähemmän ja järjestelmien välisiä integraatioita myös."

-Vesa Vähämaa, Head of Group IT, Software

 

 

Projektin alkaessa Finnlines haki korvaajaa monille vanhoiksi tulleille ja elinkaarensa loppuvaiheessa olleille client/server-sovelluksille, Excel-pohjaisille seurantatilastoille ja vanhentuneille käsipäätteille.  Vuosien varrella oli kehitetty erilaisia ratkaisuja useilla eri teknologioilla, ja niistä oli muodostunut värikäs joukko toisistaan irrallisia erillisratkaisuja. Koska sähköpostilla, taulukkolaskennalla ja tekstinkäsittelysovelluksilla oli isot roolit, edellytti kokonaisuudenhallinta paljon manuaalista työtä. Kokonaisuus oli iso, eikä aluksi ollut varmuutta siitä, saisivatko ohjelmistotoimittajat kaiken yhteen helppokäyttöiseen pakettiin.

 

 

"Aiemmin kommunikaatio laivaoperaatioiden toiminnasta (lastaus-matka-purkaus) varustamon suuntaan oli offline-tyyppistä perustuen sähköposteihin ja Excel-pohjaiseen tietosiirtoon. Nyt laivat päivittävät tietoa suoraan koko Finnlinesin laivaston yhteiseen VesselERP-tietojärjestelmään. Matkan suurimmat kuluerät ja laivalla olevat lastit sekä matkustajat on nyt joka hetki matkakohtaisesti tiedossa. Säännöllistä reittiliikennettä harjoittavalle varustamolle on erittäin tärkeää seurata, kuinka laivat kulkevat suunnitelluissa aikatauluissa. Tällöin myös poikkeamiin voidaan puuttua välittömästi."


-Vesa Vähämaa, Head of Group IT, Software

 

 

Projektissa merkittävä määrä aiemmin käytössä olleita tietojärjestelmiä yhdistettiin Aavan VesselERP-ratkaisuun. Laivojen reaaliaikainen mittaaminen ja tiedon välittäminen on parantanut ja tehostanut toimintaa. Tieto kerätään laivoilta ja satamista suoraan järjestelmään, eikä turhia viiveitä tai virheellistä tietoa pääse syntymään.

 

 

"Projektin myötä varustamon tuotantoprosessin vaiheet ja hallinta ovat selkiytyneet, koska niitä hallitaan keskitetysti yhdessä tietojärjestelmässä. Nyt laivan tuotantoprosessista saadaan myös paljon uutta mitattavaa tietoa, joilla toimintaa voidaan seurata reaaliaikaisesti ja tehostaa. Tiedonvälitys laivalta varustamolle on automatisoitunut ja parantunut huomattavasti. Poikkeamat havaitaan nopeammin ja reagointiaika on lyhentynyt."

-Vesa Vähämaa, Head of Group IT, Software

Laivojen tuotantoprosessin hallinta siirtyi Aavaan

bottom of page