Finnlines

Finnlinesin kautta kulkee vuosittain iso osa Suomen vienti- ja tuontirahdista. Vuonna 2019 Finnlines kuljetti 166 000 autoa, 665 000 matkustajaa ja 738 000 lastiyksikköä. Tällainen tapahtumamäärä tarvitsee modernin järjestelmän toimiakseen.

 

"Aava Ohjelmistot Oy:n VesselERP-ratkaisu on mahdollistanut meille vanhojen tietojärjestelmien uudistamisen moderneilla tekniikoilla sekä samalla olemme pystyneet vastaamaan kasvaviin viranomaisvaatimuksiin esimerkiksi laivojen päästöraportoinnissa. Olemme onnistuneet projektin myötä yhdistämään useita tietojärjestelmiä yhdeksi eli hallittavia järjestelmätietokantoja on nyt vähemmän ja järjestelmien välisiä integraatioita myös."

-Vesa Vähämaa, Head of Group IT, Software

 

Projektin alkaessa Finnlines haki elinkaarensa loppuvaiheessa olevien client/server sovellusten, excel-pohjaisten seurantatilastojen, vanhentuneiden käsipäätteiden sekä monen muun vanhaksi käyneen ratkaisun korvaajaa. Erilaisia ratkaisuja oli vuosien varrella kehitetty useilla eri teknologioilla ja niistä oli muodostunut varsin värikäs joukko toisistaan irrallisia erillisratkaisuja. Sähköposti, taulukkolaskenta- ja tekstinkäsittelysovellukset olivat isossa roolissa, joka johti siihen, että kokonaisuuden hallinta edellytti paljon manuaalista työtä. Kokonaisuus oli iso ja varmuutta ei ollut että ohjelmistotoimittajat saisivat kaiken samaan helppokäyttöiseen pakettiin.

 
"Aiemmin kommunikaatio laivaoperaatioiden toiminnasta (lastaus-matka-purkaus) varustamon suuntaan oli offline tyyppistä. Perustuen sähköposteihin, excel-pohjaiseen tietosiirtoon. Nyt laivat päivittävät tietoa suoraan VesselERP-tietojärjestelmään, joka on yhteinen koko Finnlinesin laivastolle. Nyt on joka hetki tiedossa matkakohtaisesti matkan suurimmat kuluerät ja laivalla olevat lastit sekä matkustajat. Säännöllistä reittiliikennettä harjoittavalle varustamolle erittäin tärkeää tietoa on seurata kuinka laivat kulkevat suunnitelluissa aikatauluissa ja puuttua poikkeamiin välittömästi."


-Vesa Vähämaa, Head of Group IT, Software

 

Projektissa yhdistettiin merkittävä määrä aiemmin käytössä olleita tietojärjestelmiä Aavan VesselERP-ratkaisuun. Laivojen reaaliaikainen mittaaminen ja tiedon välittäminen on parantanut ja tehostanut toimintaa. Tieto kerätään laivoilta ja satamista suoraan järjestelmään eikä turhia viiveitä tai virheellistä tietoa pääse syntymään.

 

"Projektin myötä varustamon tuotantoprosessin vaiheet ja hallinta on selkiintynyt, kun sitä hallitaan keskitetysti yhdessä tietojärjestelmässä. Laivan tuotantoprosessista saadaan myös nyt paljon uutta mitattavaa tietoa, joilla voidaan toimintaa mitata reaaliaikaisesti ja tehostaa. Tiedonvälitys laivalta varustamolle on parantunut huomattavasti ja automatisoitunut. Poikkeamat havaitaan nopeammin ja reagointiaika on lyhentynyt."

-Vesa Vähämaa, Head of Group IT, Software

1/1

Laivojen tuotantoprosessin hallinta siirtyi Aavaan

© Copyright Aava Ohjelmistot Oy 2020. All rights reserved.

Lataa tietosuoja- ja rekisteriseloste (GDPR)