top of page

Nurminen Logistics

 

Aavan kehittämä järjestelmä hallinnoi kaikkea Nurminen Logisticsin junarahdin kuljettamiseen liittyvää toimintaa aina asiakkaan tekemistä bookkauksista rahdin toimittamiseen ovelta ovelle. Lisäksi järjestelmässä on kalustonhallinta, jolla hallinnoidaan Nurminen Logisticsin käytössä olevia rahtikontteja.

 

 

 

2020 Nurminen Logistics oli positiivisen ongelman edessä. Toimintatavat ja järjestelmät eivät enää riittävästi tukeneet vuodesta 2018 kasvanutta Kiinan konttijunaliiketoimintaa. Myös asiakkaiden bookkaukset vaativat tehokkaampaa ja nykyaikaisempaa operatiivista hallintaa.

"Järjestelmähanke lähti liikkeelle tavoitteista kehittää Nurminen Logisticsin omia liiketoimintaprosesseja, jotta pystyisimme entistä paremmin palvelemaan asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme."

Petri Luurila, CIO, Nurminen Logistics

 

 

Projektin alussa Nurminen Logistics kartoitti useita järjestelmiä ja järjestelmätoimittajia ensisijaisesti konttijunan bookkausjärjestelmän näkökulmasta. Hyvin nopeasti kuitenkin selvisi, ettei markkinoilla ollut valmisohjelmistoa Nurminen Logisticsin tarpeisiin. Bookkausjärjestelmälle ryhdyttiin etsimään ratkaisua jonkun toimittajan olemassa olevasta tekniikasta, mutta täysin Nurminen Logisticsin määrittelemillä asiakaskohtaisilla ominaisuuksilla.

"Heti kartoituksen alusta lähtien Aava Software osoitti määrätietoista ammattiosaamista teknologian, järjestelmien ja logistiikan prosessien ymmärtämisen osalta."

-Petri Luurila, CIO, Nurminen Logistics

 

 

Aavan osaamisen tuloksena Nurminen Logistics on saanut käyttöönsä korkealla automaatiotasolla toteutetun järjestelmän, jonka teknologia ei aseta rajoitteita konttijunaliikenteen monimutkaisten prosessien mallintamiselle, vaan joka mukautuu täysin Nurminen Logisticsin operatiiviseen toimintaan.

 

 

 

Low-codea ja vahvaa logistiikan järjestelmien toimialaosaamista

 

Aavan kehittämä teknologia on ns. low-­code-alusta, jolla voidaan kehittää monimutkaisia liiketoiminnassa tarvittavia operatiivisia järjestelmiä noin kymmenen kertaa nopeammin ja tehokkaammin, kuin millään muulla markkinoilla olevalla järjestelmällä. Aava aloitti low-code-järjestelmien kehittämisen jo yli kymmenen vuotta sitten ja on pioneeri alallaan.

Myös Nurminen Logisticsille toteutettu ratkaisu perustui tähän Aavan omaan teknologiaan. Pohjalla ei ollut mitään logistiikkaan tarkoitettua valmisohjelmaa, vaan järjestelmä rakennettiin Nurminen Logisticsin tarpeisiin.

 

Projektin erityispiirteenä ja haasteena oli rahtitilanteiden eläminen. Rahteja koskeva tieto muuttuu jatkuvasti ja lopullinen tilanne on selvillä vasta siinä vaiheessa, kun juna on jo lähtenyt asemalta. Tämän takia Nurminen Logisticsin bookkausjärjestelmän toiminnallisuuksia ei voitu sitoa tiukkoihin prosesseihin, vaan sen tuli taipua melkein mihin tahansa kuviteltavissa olevaan skenaarioon.

Teknologisen osaamisen lisäksi Aavan vahvuutena projektissa oli laaja perehtyneisyys logistiikan toimialaan. Aava on aikaisemmin toimittanut mm. Itämeren ja Pohjanmeren alueen johtavalle roro- ja matkustajaliikennevarustamolle itse kehittämänsä VesselERP-järjestelmän, jonka avulla asiakas hallinnoi kaikkea operatiivista laivaliiketoimintaansa rahti ja oheistoiminnot mukaan lukien.

 

Nurminen Logisticsin toimeksiannon mukaisesti konttijunaliikenteen prosessit voidaan nyt viedä läpi erittäin joustavasti ja korkealla automaatiotasolla.

 

Aavan innovatiivinen teknologia on mahdollistanut projektin nopean aikataulun suunnittelusta toteutukseen. Syyskuussa 2020 alkanut projekti eteni aikataulun mukaisesti ja uusi järjestelmä otettiin käyttöön Nurminen Logisticsin Kiinan konttijunaliikenteessä vuoden 2021 alkupuolella.

Kiinan konttijunille uusi uraauurtava bookkausjärjestelmä

bottom of page