top of page
  • Writer's pictureJari Heiskanen

ERP-JÄRJESTELMÄ ITEROIMALLA

Päivitetty: 22. tammik. 2021

Aava ei tee yritysten kanssa tarkennettuja määrittelyjä ollenkaan, vaan Aava aloittaa heti järjestelmän rakentamisen. Koska kukaan ei pysty etukäteen miettimään ja jokaista yritystoimintansa nyanssia, yksityiskohtaa ja piirrettä, on ratkaisun etsiminen iteroimalla Aavan tapa toimia.

Esimerkki iterointiprosessista


Aava tekee ratkaisuehdotuksen, jota yritys kokeilee.


Yritys toteaa, että tämä toimitus saadaan tehtyä, mutta rahtisisältö selviääkin vasta ihan loppuvaiheissa.


Hyvä! Aava tekee järjestelmään muutoksen ja tapahtuu uusi iteraatio.


Testaamisen jälkeen asiakas osaakin sanoa, että rahtisisältö on sittenkin selvillä, mutta sitä ei osata vielä kohdistaa tiettyyn kuljetukseen. Taas iteroidaan, ja yritys saa testipalvelimelle seuraavan iteraation.


Iteraatioprosessin aikana seuraava on ihan normaalia viestintää:

”Tässä me toimitaankin vähän eri tavalla.”

”Tuo kohta on meillä vähän toisin.”

”Tässä vaiheessa tuote käy talon ulkopuolella työstettävänä.”

”Tässä olisikin tärkeää tehdä tämä vaihe helpommin ja nopeammin.”

”Tätä tietoa ei tiedetä vielä tuotannon tässä vaiheessa.”


Aavan iteratiivisen prosessin hyödyt


Hyväksi havaittujen toimintamallien tehostuminen


Järjestelmän prosessit mallinnetaan vastaamaan yrityksenne tapaa toimia. Aavan järjestelmä taipuu kaikkiin yrityksenne prosesseihin, teidän ei tarvitse tinkiä omista hyvistä käytännöistänne.


Mahdollisuus kehittää yrityksenne toimintatapoja


Usein järjestelmäprojektien aikana yritykset keksivät parannuksia ja muutoksia aikaisempaan toimintatapaansa. Aavan iteratiivinen toimintatapa huomioi yrityksen kehittymisen kesken projektia ja mallintaa myös nämä muutokset uuteen järjestelmään. Testailut ja muutokset ovat Aavan tapa rakentaa asiakkailleen täysin räätälöity järjestelmä.


Oikeasti käyttövalmis järjestelmä


Iteratiivisen toimintamallin ansiosta yritys saa käyttöönsä toimivan järjestelmän, joka on jo tehnyt koko putken alusta loppuun saakka.


Järjestelmätoimituksen kulut pysyvät hallinnassasi


Projektin aikana tehdyt, projektin alkuperäiseen sisältöön liittyvät iteraatiot eivät maksa erikseen, sillä asiakas maksaa niistä sovitun järjestelmätoimituksen alkuperäisessä hinnassa.


Järjestelmä mukautuu muutoksiin


Yleensä järjestelmäprojektit tehdään sillä periaatteella, että kun se on valmis, niin siihen ei enää mielellään kosketa. Hyvä järjestelmä muuttuu koko ajan yrityksen toiminnan mukana eli se ei koskaan vanhene.


Aava Platformissa muutoksen tekeminen voidaan toteuttaa missä tahansa sen elinkaaren vaiheessa samalla kustannuksella, kuin jos se olisi tehty jo heti aluksi. Aavan teknologia mahdollistaa sen, mikä muilla menetelmillä on käytännössä mahdotonta. Aavan lähtökohtana on, että järjestelmä ei ole koskaan valmis, koska maailma ei lopeta muuttumistaan.

Comments


bottom of page