top of page

Suomen Talotekniikka

Luottamus keskiössä

Kun Jani Räsänen liittyi Suomen Talotekniikka Oy:n palvelukseen, alkoi yhtiön kehityksessä uusi vaihe. Takana oli uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti ja edessä odotti Aavan asettuminen osaksi yhtiön jokapäiväistä toimintaa. Tämä digiloikka mahdollisti uudenlaisen tavan keskittyä liiketoimintaan ja sen kehittämiseen.

"Olin alkuun melko skeptinen sen suhteen, että pystyykö rakennusalalle uusi ohjelmistotalo toteuttamaan vaativan ja laajan ohjelmistokokonaisuuden kunnolla. Tutustuttuani Aavan ratkaisuun aloin vähitellen ymmärtämään sen todellisen potentiaalin ja samalla kasvoi varmuus siitä, että Aava oli paras mahdollinen vaihtoehto Suomen Talotekniikalle."
 

Jani Räsänen, Hallintojohtaja

Tavoitteet projektinhallinnan ja jälkilaskennan osalta asetettiin korkealle. Suomen Talotekniikan johdossa ymmärrettiin, että kun järjestelmä tukee liiketoimintoja oikealla tavalla, niin isommissa asiakasprojekteissa voidaan saada merkittäviä säästöjä. Aavan toimittama järjestelmä mahdollisti tämän täsmälleen sillä tavalla, miten Suomen Talotekniikka oli aiemmin sen suunnitellut.

 

 

"Järjestelmäprojektin onnistumiseksi hyvä yhteistyö on kaikkein tärkeintä. Aavalla halutaan ymmärtää asiakasta."


Jani Räsänen, Hallintojohtaja

Aavan ja Suomen Talotekniikka Oy:n saumaton yhteistyö tuotti järjestelmän, jossa kirjaaminen, seuranta, raportointi ja reaaliaikaisen tilannekuvan muodostaminen mahdollistaa sekä yhtiön kehittymisen että erinomaisen asiakaskokemuksen.

 

Valtaosa työstä tehdään projektikohteissa, mikä korostaa järjestelmän yksinkertaisen ja toimivan toteutuksen tärkeyttä. Lisäksi vaativa asiakaskunta edellyttää laajaa raportointia sekä tiukkoja auditointeja. Näiden päälle tulevat lisäksi viranomaisvaatimukset, jotka muuttuvat alalla huimaa vauhtia.
 
"Aavassa parasta on se, että se on todella joustava järjestelmä. Se mahdollistaa toimintojen jatkuvan kehittämisen sitä mukaa, kun yhtiö tai sen liiketoiminta muuttuu. Projektien jälkilaskennalla saavutetaan merkittävää kilpailuetua, sillä seuranta auttaa tunnistamaan projektien kehityskohteet ja löytämään onnistumiset. Suosittelen järjestelmää myös isompiin projekteihin ja yrityksiin."


Jani Räsänen, Hallintojohtaja

bottom of page