top of page
Projektinhallinta.png

Projektinhallinta

Projektinhallinnalla halutaan organisoida ja hallinnoida tietyn hankkeen resursseja, kustannuksia ja aikataulua. Periaatteessa mikä tahansa voi olla projekti; sille allokoidaan resurssit, kerätään kustannukset ja seurataan töiden edistymistä. Projektin jälkeen tarkastellaan, miten suoriuduttiin, kuinka kannattava projekti oli ja missä olisi mahdollisesti parannettavaa.


Käytännössä projektien johtaminen on usein hankalaa ja puutteellista johtuen tietojärjestelmien kyvyttömyydestä keskustella keskenään. Projektipäällikkö joutuu etsimään ja kokoamaan tietoja eri paikoista ja manuaalisesti ylläpitämään projektia erillisessä ohjelmassa tai tiedostoissa. Käytössä oleva työkalu ei ehkä palvelekaan tarkoitustaan. Esimerkiksi resurssi on on/off eli joko 100% kiinni yhdessä projektissa tai ei ollenkaan, vaikka käytännössä käynnissä on yhtä aikaa useita projekteja, joille aikaa pitäisi pystyä jakamaan. Seuranta on vaikeaa, kun tiedot ovat hajallaan eri ihmisten koneilla ja muistetaanko varmistaa, että kaikki tulee ajallaan laskutetuksi?


Aavan projektinhallintaan voidaan sisällyttää kaikki tarvittavat toiminnot, esimerkiksi työvaiheet, resurssointi, logistiikka, materiaalihallinta jne. Aava mahdollistaa projektien reaaliaikaisen seurannan monesta eri näkökulmasta ja kaikki tieto löytyy aina yhdestä ja samasta paikasta.


Aavan avulla projektinhallinta on helppoa ja vaivatonta, järjestelmä mahdollistaa kaiken olennaisen:


•    optimaalinen resurssien käyttö
•    reaaliaikainen seuranta
•    kaikki kustannukset saadaan projektin alle
•    ainekäyttö
•    aikataulutus
•    vaiheistus
•    maksupostien toteutus
•    laskutuksen ajantasaisuus
•    raportoinnin täsmällisyys


Aavan projektinhallinta kertoo missä projekteissa mennään ja ennen kaikkea tiedetään tarkasti, missä on parannettavaa ja missä tehdään tulosta.

TOIMINNANOHJAUS

TOIMINNANOHJAUS

TUOTANNONOHJAUS

TUOTANNONOHJAUS

LIIKKUVA TYÖ

LIIKKUVA TYÖ

HENKILÖSTÖ JA PALKAT

HENKILÖSTÖ JA PALKAT

PROJEKTINHALLINTA

PROJEKTINHALLINTA

MUUT

MUUT

bottom of page